Från erfarenhet till kompetens

ELD – Experience Learning Description – är en samtalsmetod för att erkänna kompetens och synliggöra lärande i verksamheten. Metoden är kostnadsfri och här på webben hittar du allt material för att arbeta med ELD.

ELD handlar om att sätta kompetensord på sitt agerande i verkliga situationer. Allt metodmaterial finns att ladda ner på webben och här nedan kommer snart en översikt av ELD-processen, steg-för-steg.

Målgruppsanpassa ELD

Vill du bara använda vissa delar av ELD? Inga problem! Du vet bäst vad som passar din målgrupp och använder de övningar som känns mest relevanta för din verksamhet.