Om metoden ELD

Metoden består av fyra moment

1. Deltagaren samlar på roliga, spännande eller svåra situationer under en projekttid. Det är viktigt att deltagaren deltog aktivt under situationen. Genom att besvara frågorna i deltagardokumentationen gör deltagaren enkla kompetensanalyser.

2. Som stöd för att komma på ord som beskriver kompetens kan deltagaren använda kompetenslistan.

3. Med jämna mellanrum har samtalsledaren och deltagaren uppföljande samtal. Samtalen följer en mall och kompetenslistan används för att hitta ord för att namnge olika typer av kompetens som deltagaren använt sig av. För att underlätta dokumentation av ELD-processen erbjuder vi en mall för samtalsdokumentation.

4. ELD-processen avslutas med ett Kompetensbrev där deltagaren kan välja 3-5 situationer från en viss tidsperiod för att beskriva sin kompetens med exempel i dessa. Här är exempel på hur ett kompetensbrev kan se ut.

 


Bakgrund

ELD utvecklades på Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för att hjälpa volontärerna att se vilken kompetens de använde och utvecklade under sin volontärtid.

Under 2011 avvecklades organisationen CIU och varumärket ELD överfördes till metodutvecklare Terese Raymond att driva i privat regi. Terese licensierade metodmaterialet med Creative Commons erkännande, inga bearbetningar för att säkerställa fortsatt spridning och tillvaratagande av ELD som utvecklades med projektmedel för ideell verksamhet.

Idag används ELD bland annat i öppen ungdomsverksamhet samt i olika arbetsmarknadsprojekt.