Kompetensbrev

ELD avslutas med ett Kompetensbrev. Vi har använt en mall där det finns plats att beskriva situationen där kompetensen visades. På så sätt får deltagaren med sig en kort sammanfattning av exempel på när hen använde en viss kompetens. Här nedan finns bilder på den mall vi använt. Kontakta Terese Raymond om du vill få tillgång till dokument i microsoft word som kan användas för att skapa kompetensbrev som ser ut så här.